Co žije v trávě 16.-20.5.2022

Jarní příroda okolo nás je plně probuzená a my jsme tento týden nahlédli do říše hmyzu. S dětmi jsme si povídali o hmyzu, který může žít v trávě, na louce a proč je důležité tato stvoření ochraňovat. Pro děti byla připravena aktivita, kdy hledaly správný stín k broukům. Na berušce si zopakovaly počítání do 10ti, kdy podle zadání dávaly správný počet PET víček. Děti ví, že na louce létá krásný motýl, kterého si vyrobily: pomocí barevných čtverečků vylepily motýlkovi křídla. V rámci ranního povídání se děti seznámily s vývojem včely, vyzkoušely si poskládat vývoj mravence nebo berušky. Dětem byly k dispozici encyklopedie, ve kterých vyhledávaly nejrůznější brouky. Zdokonalování grafomotoriky procvičovaly v pracovním listu šneka, prostorovou orientaci zase procvičovaly pomocí labyrintu. Děti získaly hlubší povědomí o mravencích, jak velké může být jejich mraveniště (které si změřily pomocí metru) a jakou funkci zastává každý mravenec. V návaznosti na toto povídání, se děti naučily básničku „Polámal se mraveneček“, kterou následně i zhudebnily a zazpívaly si ji s klavírem. Vše kolem nás krásně kvete a roste, proto tento týden nechyběl ani pravidelný pobyt v lese. Děti pomocí lup pozorovaly všude přítomný hmyz, pro který stavěly domečky. Součástí našeho programu nechybělo ani povídání o velmi důležitých včelách. Ve čtvrtek byl pro děti připraven dopolední edukační program z Ekocentra Veronica Hostětín s názvem „Co to bzučí za humny?“. V rámci tohoto programu se děti dozvěděly mnoho informací o včelách prostřednictvím her a zábavných aktivit. Na závěr se seznámily se včelími produkty (med, propolis, krémy, mýdla, atd.) a vyrobily si včelku z barevného samotvrdnoucího těsta. Závěrem týdne si děti obtiskly nohu a ruku ve tvaru motýlka.

V návaznosti na předchozí povídání z minulého týdne nám maminka od Gábinky přinesla do školky devítidenní kuřátka. Děti kuřátka pozorovaly, krmily a dokonce nám paní Dokulilová řekla i spoustu zajímavostí, které jsme ani netušili. Moc děkujeme za příjemnou ukázku.