Co nám dává podzim 2.-6.10.2023

První říjnový týden u Berušek byl bramborový. Tato typická podzimní plodina byla námětem vzdělávacích aktivit i her po celý týden. Brambory děti počítaly, třídily, řadily od nejmenších k největším a naopak, porovnávaly skupiny brambor – méně, více, stejně. Povídali jsme si, kde a jak brambory rostou, jak se sklízí a jaká jídla se z nich dají připravit. Jemnou motoriku si děti procvičily při loupání slupek brambor uvařených ve vodě. Pomocí seřazování obrázků růstu brambor si děti upevnily časovou posloupnost – co bylo první, co potom a nakonec. Při cvičení s bramborou jsme trénovali prostorové pojmy (polož bramboru, dej ji – vedle, mezi, pod, nad, za, před sebe apod.). Hodně času jsme trávily venku, na zahradě děti cvičily se švihadly. Byli jsme v lese, plavecké dovednosti si děti procvičily v další lekci plavání.

Společně s rodiči a prarodiči jsme si jedno odpoledne na zahradě užili “Bramborový den”. Pro děti i rodiče byli připraveny hry a tvoření z brambor. Děkujeme maminkám za přinesené dobroty z brambor, moc jsme si pochutnaly.