Co děláme celý den 6.-10.2.2023

Další zajímavé téma, které jsme prozkoumali ve třídě Berušek, neslo název „Co děláme celý den“. Záměrem bylo, aby se děti lépe orientovaly v čase a osvojily si správné užívání pojmů. Pomocí her jsme procvičili dny v týdnu, části dne, ale i měsíce a roční období. Roční období děti malovaly temperovými barvami a každé období dozdobily charakteristickými znaky. Děti rovněž procvičovaly i orientaci v prostoru a navigování pomocí mapy.  V průběhu týdne jsme si povídali, co děláme přes den a v noci. Pro lepší pochopení si děti vytahovaly předměty z kufříku a určovaly, kdy danou věc potřebujeme. Alžbětka nám přinesla zdravé pohoštění – děkujeme, a my jsme s ní tak oslavili její šesté narozeniny. V pátek jsme s dětmi navštívili divadelní představení „Včelí medvídci“, které se konalo v divadle Malá scéna Zlín. Představení bylo krásným završením celého týdne, které nám přiblížilo střídání ročního období.

Další týden jsme pokračovali v povídání si o tomto tématu i přesto, že byly jarní prázdniny. V průběhu týdne děti procvičovaly jemnou motoriku, pracovní návyky a nechyběl ani pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu.