Človíček se představuje 20.-24.9.2021

Celý týden byl trochu kouzelný.

Byli jsme v lese, který se barví do krásných barev.  Děti si vyzkoušely frotáž kůry, třídily a přiřazovaly listí ke stromům, zkoumaly lupou, zdolávaly nerovný povrch, zahrály si hmatové Kimovy hry a eurytmii v přírodě. Vzali jsme krabici od papírových kapesníků, vložili do ní přírodniny a jednu věc, která tam nepatří. Dalším úkolem byl rozvoj slovní zásoby. List, kůru, kámen, který děti prozkoumaly lupou se snažily slovně popsat.

Dalším kouzlem byla pohádka O třech prasátkách, kterou si děti náramně užívaly. Pohádku předškolní děti kreslily, učily se správně držet pastelku, rozvrhnout plochu a pečlivě vykreslovat. Mladší děti tvořily s plastelíny a procvičovaly si jemnou motoriku.

Přivítali jsme mezi sebou človíčka, který žije v lese a je součástí naší planety Země. Má maminku Slunce a tatínka Měsíc a ke svému životu potřebuje přírodu – vodu, les, ptáky, vítr, květiny, lesní kamarády zvířátka…Děti se seznámily s planetou Zemí a učily se chápat, že jsme její součástí. Oslavily rovnodennost, zahrály si hry na den a noc, vytvářely asociace a rozvíjely představivost a řečové dovednosti. Človíčka si předškolní děti vyrobily z papíru a listí, kterého lepily na plochu papíru. Mladší děti technikou tupování vytvářely barevný strom pro človíčka.

Kouzla pokračovala kouzelnými léčivými kameny, které dětem přivezla a půjčila paní učitelka a o kterých jsme si povídali. Kameny jsme třídili a poznávali je smysly- hmatem, zrakem, nosem, ušima. Při řízené jemné relaxaci jsme poslouchali zvuky přírody, vyzkoušeli svůj dech a vnímali jsme teplo kamenů. Zahráli jsme si na les, vyzkoušeli si pantomimu a zpívali s rytmizací písničky, které jsme se naučili. U pracovních listů se procvičovala grafomotorika.

Celý týden jsme se snažili zaměřit i na pravidla vzájemného chování a kamarádství. Především kluci se učili na jednotlivých situacích, že nelze kamaráda kopnout, bouchnout, shodit jako na fotbale. Učíme se požádat, počkat a sdělit, co potřebuji. Bylo hezké pozorovat, jak někteří se snaží pomoci mladším dětem a rozdávaly se i písemné pochvaly.

Všechny zdraví paní učitelka Magda.