Chráníme si své zdraví 24.-29.4.2022

Poslední dubnový týden byl plný zážitků. V pondělí děti čekalo vystoupení Balónkového klauna (pana Taraby), který na závěr svého vystoupení každému vykouzlil balónkový dárek na přání, (kočičku, květinu, pejska, meč…aj.).

V úterý nás navštívili policisté z Městské policie Zlín i se svými dvěma zvířecími pomocníky. Nejdříve si s námi povídali o tom, co by se nám mohlo někdy přihodit zlého a nebezpečného. Také jsme se dozvěděli, co máme dělat a jak se zachovat kdybychom viděli něco zlého, například nějakou nehodu na cestě nebo na chodníku, kdyby se někomu udělalo špatně, kdybychom našli toulavé psy a kočky, kdybychom viděli, že někdo někomu ubližuje nebo kdyby nám chtěl někdo cizí něco dát. Protože jsme dávali dobrý pozor, ukázali nám policisté nejen ukázku výcviku policejního psa, ale také štěňátko, které se na výcvik teprve připravuje.

V průběhu týdne jsme si povídali o tom, co je zdraví, a co dělat, abychom byli zdraví. Děti dobře ví, že ke zdraví patří nejen zdravé jídlo, cvičení a pohyb ale také odpočinek a relaxace. Proto i další aktivity byly pestré. Cvičili jsme, protáhli si tělo v pohybové dráze a byli jsme také jedno celé dopoledne v lese. Pro potěšení duše si děti poslechly krátký koncert složený ze zvuků harfy, houslí a klavíru. Zahrát nám na tyto nástroje přišly starších dětí ze ZUŠ Morava ve Zlíně spolu se svou paní učitelkou. Spolu s nimi jsme si zazpívali známe lidové písně a nakonec si děti mohly vyzkoušet zahrát na harfu.

Předškoláci procvičovali zrakové, sluchové a předmatematické dovednosti v sešitku Cesta do školy, napodobovali čísla a písmena. Během týdne si děti vkládaly do paměti pomocí krátkých říkánek důležitá telefonní čísla.

158 znám, policistům zavolám. 

155 doktor jede hned. 

150 hasiči, oheň jenom zasyčí. 

V pátek jsme si společně užili SLET ČARODĚJNIC. Tancovali jsme, stavěli ze dřívek oheň – hranice, kreslili čarodějnice suchými pastely. Na zahradě nás čekala čarodějnická stezka a stanoviště s různými úkoly, například míchání kouzelných lektvarů, let na koštěti, motání a tahání pavouků, házení míčků, aj. Oheň byl samozřejmě taky, opekli jsme si na něm jablíčka a dávali dobrý pozor, aby se nikomu nic nestalo.