Čarodějnice 24.-28.4.2023

V tomto týdnu nás čekala spousta dobrodružství, zážitků a zábavy. Tak hezky popořadě…

V pondělí naši školku navštívil divadelník Dan Taraba s pohádkou Dlouhý, Široký  a Bystrozraký.

V úterý jsme míchali kouzelné lektvary a vyráběli sopečnou lávou. Také jsme navštívili Základní uměleckou školu ve Zlíně, kde nás čekala ukázka hry na hudební nástroje, taneční vystoupení, divadelní scénka a výtvarný kroužek.

Ve středu jsme ve školce z poskládaného papíru vytvořili čarodějnice, vodovými barvami namíchali lektvary a vystříhali a nalepili svou čarodějnici. Povídali jsme si o čarovném světě plném kouzel a tajemství.

Ve čtvrtek jsme navštívili Golden Apple Cinema ve Zlíně s pásmem večerníčkových pohádek.

V pátek jsme si zacvičili v sokolovně a těšili se na odpolední slet čarodějnic. Všem rodičům a prarodičům děkujeme za účast. Moc jsme si to kouzelné odpoledne společně užili.