Bylo, nebylo…15.-19.4.2023-Berušky

První dopoledne  týdne jsme věnovali nácviku tanečního vystoupení s názvem „Živly v nás“,  se kterým jsme se odpoledne v Kongresovém centru zúčastnili přehlídky mateřských škol s názvem Zlínský škrpálek.  Dětem se vystoupení moc povedlo, jsme na ně pyšní, že zvládly samostatně vystupovat před takovou spoustou lidí. Další dny bylo na programu (dle přání dětí) téma pohádek. Povídali jsme si o tom, jaké známe klasické pohádky a pohádkové postavy, kdo v nich vystupuje, jací jsou jejich hrdinové. Z domu si děti přinesly svou oblíbenou pohádkovou knihu, kterou ostatním představily. Zrakové rozlišování děti procvičovaly při skládání obrázků z rozstříhaných dílků, fantazii a výtvarné cítění projevily při kresbě pohádky, či pohádkové postavy tuší a vodovými barvami. Spolupráci a komunikační dovednosti děti upevňovaly při práci v menších skupinách, kde podle obrázků poznávaly název pohádky, skládaly a vyprávěly její děj. Několik předškoláků si také zkusilo při poledním odpočinku vyprávět ostatním dětem pohádku dle svého výběru (např. O třech prasátkách, O Budulínkovi, ..).

Ve středu jsme navštívili zlínské muzeum a edukační program Za starými zlínskými řemesly. Děti se seznámily s postavou významného zlínského rodáka panem Františkem Bartošem, poslechly si vyprávěnou pohádku O Františkovi, poznávaly práci a výrobky řemesel (mlynáře, ševce, hrnčíře, dráteníka).

Ve čtvrtek děti čekala po krátké pauze další lekce výuky plavání, v pátek jsme si pořádně protáhli tělo při cvičení na Sokolovně. Hráli jsme pohybové hry Na sochy, Rybičky a rybáře, Mrazík a sluníčko, chodili po kladinách, přelézali molitanové překážky, zkoušeli šplhat po laně i tyči a skákaly na trampolíně i do měkké dopadové plochy. Během celého týdne jsme si prohlíželi přinesené knihy dětí a četli na přání nejen při poledním odpočinku.

Hana Pröschlová