Bude zima 14.-25. 11. 2022

V uplynulých dvou týdnech jsme si s dětmi povídali o blížící se zimě. O změnách, které probíhají v přírodě a rovněž o tradicích a zvycích, které nás čekají v prvním zimním měsíci prosinci. S dětmi jsme si namalovali zamrzlé okénko. Zpívali jsme písničku „Listopad“, díky které jsme si zopakovali roční období a měsíce v roce. Oslavili jsme narozeniny Terezky, která nám přinesla do školky výborný dort. S dětmi jsme se konečně dočkali prvního sněhu, který jsme s nadšením pozorovali.

Děti zhlédly hudební představení „Toulavá kytara“ od pana Martina Zábranského. Ten dětem představil nejrůznější hudební nástroje a následně si společně zazpívali lidové písně. Rovněž jsme s dětmi trénovali vánoční besídku, kterou jsme představili našim kamarádům ze Sluníček a následně rodičům a prarodičům v naší školce. Nejprve jsme zahráli a zpěvem doprovodili Vánoční pohádku, která přiblížila divákům příběh v Betlémě, a následně jsme tančili na vánoční písně. Doufáme, že se všem představení líbilo a zpříjemnilo čekání na první adventní neděli. Příjemné odpoledne jsme zakončili vánočním pohoštěním u kávy nebo čaje.

V pátek jsme se vydali s dětmi na sokolovnu, kde jsme se tentokrát věnovali pohybovým dovednostem s míčem a obručí. Děti si zahrály na auta a jezdily podle semaforu, cvičily zdravotní cviky s obručí a následně soutěžily ve družstvech (běhaly slalom s míčem, kutálely míč, házely míč, atd.). Na závěr děti relaxovaly na pěnové matraci.

S přáním krásného prožití adventního období plného rodinné pohody, úsměvu a radosti.

Barbora Janoštíková