Brzy budu školákem 21. 3. – 25. 3. 2022

S příchodem jarních měsíců se našim předškolákům krátí jejich čas v naší mateřské škole. Za malou chvíli čeká naše předškoláky významný mezník v jejich životě, a to je zápis do základní školy. Celý týden jsme se věnovali tomu, co má správný předškolák a budoucí školák umět při zápisu a nástupu do základní školy. V pondělí nás čekalo vynášení Morany, kterou jsme si s dětmi vyrobili minulý týden. Nejprve jsme v průvodu zpívali jarní písničky a poté jsme pronesli jarní ceremoniál a spálili Moranu. Síly ohně jsme využili k tomu, abychom si opekli jablíčka a pochutnali si na nich.

Některé děti si přinesly do školky již zakoupenou aktovku a povídali jsme si, co do takové aktovky patří. V průběhu celého týdne jsme se věnovali dovednostem předškoláka. Opakovali jsme barvy, geometrické tvary: děti ve skupince třídily tvary, pojmenovávaly je a hledaly je v prostoru. Vystřihovaly geometrické tvary z papíru a tvořily z nich obrázek dle vlastní fantazie. Pro děti byla připravena číselná řada 1-10: děti házely kostkou a skákaly na danou číslovku nebo se učily pomocí řady sčítat čísla. Děti se měly představit celým jménem a říct svou adresu bydliště nebo naučenou básničku, kterou odrecitovaly před ostatními. Zopakovali jsme i písmenka. Děti třídily písmena a číslovky, určovaly své počáteční písmeno, slabikovaly a určovaly počáteční písmeno u dalších slov. Děti se naučily básničku „Školák“, kterou jsme doprovodili pohybem. V rámci pohybové chvilky, děti cvičily s abecedou, kdy plnily různé úkoly, jako jsou poskoky, krokování, atd.  Procvičili jsme prostorové určování předmětu (nad, pod, před, po, za, vedle…) a pravolevou orientaci. Nejúspěšnější hrou celého týdne byla hra „Na školu“. Děti si postavily z kostek lavice, nachystaly si psací pomůcky a zahrály si na pány a paní učitelky.

V rámci procvičování jemné motoriky si děti poskládaly školu z barevného papíru podle instrukcí, zdokonalovaly grafomotoriku nebo si vytvářely svoji složku „Co už umí předškolák“. Ve středu některé děti podstoupily první lekci plavání a ve čtvrtek „Malovaly s písničkou“.

Týdenní přípravy jsme zakončili jarní procházkou do lesa. Děti vytvořily dvojice, dostaly zadání, na kterém bylo to, co mají hledat v lese (šišku, kámen, berušku, broučka, žížalu…). Děti chodily po lese a s radostí hledaly. Děti byly velice úspěšné, dokonce se jim podařilo vyhrabat žížalu a na svůj záznamový arch malovaly i jiné věci, které viděly na procházce.

Paní učitelka Barča