V pátek nás navštívil klaun Pepíno Prcek se zábavně-naučným programem o včelách. Děti se seznámily s životem včel, kde žijí, jak o ně pečovat, co vše potřebuje včelař či proč jsou užitečné. Program byl proložený soutěžemi a tanečky ke včelímu tématu a zakončený dárkem v...

Ve čtvrtek k nám zavítali příslušníci Městské policie Zlín s programem "Bezpečně pro nejmenší". Program byl zaměřený na rizikové a nebezpečné situace, se kterými by se děti mohly setkat, jako například obtěžování cizí osobou, napadení psem, nalezení injekční stříkačky apod.. Situace byly s dětmi probrány...

Ve čtvrtek nás čekala návštěva 3.ZŠ, kterou máme hned vedle školky. Přivítaly nás milé paní učitelky a žačky osmé třídy, které nás celou návštěvou provázely. Naše první kroky zamířily do 1.A, kde nás paní učitelka zapojila do výuky matematiky. Děti si vyzkoušely poznávání čísel pomocí...