SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Seznam žadatelů přijatých k předškolní u vzdělávání ve školním roce 2020/2021 naleznete zde.

Registrační číslo přidělené dítěti – žadateli najdete v záhlaví žádostí o přijetí.