Projekty a programy MŠ

Naše škola je zapojena v těchto projektech a programech 

 

LES VE ŠKOLE

 

Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se objevování, zkoumání a hraní dětí kromě tříd, odehrávalo také v terénu. Přímý kontakt s přírodou má nesmírný vliv  na fyzické a psychické zdraví dětí, přispívá k rozvoji sociálně zdravého chování a je také nezbytným předpokladem pro vytváření odpovědného postoje k životnímu prostředí. Výzkumy jednoznačně prokazují, že děti jsou pozornější, lépe se soustředí, snáze komunikují, jsou lépe naladěny a mají větší motivaci k poznávání a učení.

 

 

MRKVIČKA

Program celostátní sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, který pomáhá pedagogům podporovat ekologickou výchovu u předškolních dětí.

 

 

 CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

 

Projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti dětí a budování vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

 

 

 

Projekt „Babička a dědeček do školky“ spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Podporuje důležitý rituál předčítání a přispívá ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí.

 

 

 

MEDVÍDEK NIVEA

Medvídek NIVEAMedvídek NIVEA pomáhá s integrací dětí předškolního věku a dětí s odloženou školní docházkou. Je určen skupině nejstarších dětí, zábavnou formou a hrou přispívá k celkovému rozvoji dětské osobnosti. Vychází z aktuálních požadavků na předškolní vzdělávání a každý rok je aktualizován dle stávajících požadavků na předškolní výchovu. Pomáhá předškolákům rozšiřovat jejich klíčové kompetence a připravuje tak děti k úspěšnému vstupu do základní školy.

 

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY – CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

 

Celoroční projekt České obce Sokolské. Jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.