PLACENÍ TŘÍDNÍHO FONDU – NEPLAŤTE!

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci NEPOSÍLEJTE platbu na třídní fond – kulturní akce. Kdo již platbu uhradil, bude mu vrácena. Celkové vyúčtování proběhne na konci školního roku.

 

Vážení rodiče,

na 2. pololetí vybíráme 500 Kč do třídního fondu (kulturní a sportovní akce) MŠ. Přehled vyčerpaných financí jednotlivých dětí k nahlédnutí u paní učitelek.

Částku 500 Kč prosím pošlete na účet školy do konce března.

číslo účtu: 1422572329/0800, variabilní symbol: třída Sluníčka 2222, třída Berušky 3333

Celkové vyúčtování (vrácení přeplatku, případně doplatek) proběhne v červnu.