O třídě Sluníčka

Vítáme Vás na stránce naší třídy 🌞.

O děti pečují předškolní pedagogové:

Bc. Hana Pröschlová                             Bohumila Ptáčková
skolka@msslovenska.com                  ptackova@msslovenska.com

asistent pedagoga:

DiS. Petra Ježová
jezova@msslovenska.com

 

Charakteristika třídy

Třída „Sluníčka“  je věkově smíšená, navštěvují ji děti ve věku 3- 5 let. V letošním školním roce je zapsáno 25 dětí, z toho 15 chlapců a 10 děvčátek.

Zaměřujeme se především na rozvíjení samostatnosti, sebeobsluhy, komunikativních a sociálních dovedností. Vzdělávací aktivity realizujeme především skupinovou a individuální formou.

V rámci projektu “ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ budou od října 2019 Sluníčka 1x za 14 dní, vždy v pátek (období říjen – duben) navštěvovat Sokolovnu. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Našim třídní zvířátka jsou rybičky v akváriu.

Třídní maskoti – skřítkové Fanda a Tázinka

Ahoj, tak tohle jsme my!

Ta holka se žlutou kytičkou na kloboučku jsem já, Tázinka, a ten chlapeček,
co má úsměv od ucha k uchu, tak to je můj lesní bráška Fanda.
Jsme dva malí skřítkové ze třídy Sluníček a každý víkend se těšíme,
jak si uděláme výlet po světě a navštívíme naše děti ze školky u nich doma. 
Společně s tatínkem a maminkou můžete společné zážitky napsat,
namalovat nebo také nafotit do našeho deníčku. Každé pondělí si pak ve
školce společně s dětmi čteme, jak jsme se měli a co hezkého jsme u Vás doma zažili. 

 

Třídní fond

Peníze do třídního fondu budou vybírány NOVĚ BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy. Částka třídního fondu třídy Sluníček je pro tento školní rok 800,- Kč.

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte prosím KS: 2222

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

ZAPLATIT PROSÍME DO 25. 9. 2019 !

 

Předplavecká výuka – podzimní blok

Nejstarší děti ze třídy Sluníček (4,5 – 5 let) mohou rodiče v případě volné kapacity (přednostně děti před vstupem do ZŠ) přihlásit do předplavecké výuky. Ta začíná již v pondělí 9. září 2019. 

Děti se učí základům plavání pod vedení profesionálních trenérů Plavecké školy Zlín. Během měsíce září a října čeká děti 8 lekcí, ve kterých se budou učit základům plavání, či se zdokonalovat ve svých plaveckých dovednostech. Děti budou dle úrovně svých dovedností rozděleny do několika menších skupinek. Na plavání odchází děti společně s pedagogickým doprovodem ze školy po 12.00 h. Plavání bude probíhat v době 12.45 – 13.45 h. Rodiče si mohou své dítě vyzvednout po plavání ve 14 h, přímo v budově městských lázní (nahlásí ráno třídním učitelkám). Ostatní děti odchází společně s pedagogickým doprovodem zpět do mateřské školy (návrat cca ve 14.40 h).

Placení plavání  NOVĚ BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy.

Cena za podzimní plavání je 560,- kč ( 8 lekcí)

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte prosím KS: 4444 

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

ZAPLATIT PROSÍME DO 20. 9. 2019 !