O třídě Berušky

Vítáme Vás na stránce naší třídy 🐞

O děti pečují předškolní pedagogové:

Bc. Lenka Kaňová                                           Bc. Erika Polozová
kanova@msslovenska.com                          polozova@msslovenska.com

asistent pedagoga:

Pavla Gazdová Šamajová
gazdova@msslovenska.com

 

Charakteristika třídy

Třída Berušek je smíšená třída dětí ve věku od 3 do 6 let. Ve třídě je celkem 26 dětí, z toho 14 chlapců a 12 dívek. V dubnu 2020 půjde k zápisu do ZŠ 13 dětí.

Od září tohoto roku bude třída Berušek „lesní třídou“ a postupně budou řízené činnosti i volná hra přesouvána do blízkého lesa, venkovní zahradní učebny a do zelené přírody v blízkém okolí. 

Do lesa začínáme pravidelně chodit každou středu – od 18. 9. 2019, postupně budeme přidávat další dny – sledujete informace na nástěnce v šatně, webu, aplikaci Edupage. 

Děti si vždy ráno přinesou batůžek (zatím středy), ve kterém bude:

  • pláštěnka
  • láhev s vodou (zavírací, šroubovací)
  • malá plastová krabička na ovocnou svačinku (ovoce budou mít děti z MŠ)
  • podložka na sezení
  • kapesníčky (mohou být i vlhčené)
  • zasunovací metr
  • lupa

 

Třídní maskoti – skřítkové Fanda a Tázinka

Ahoj, tak tohle jsme my!

Ta holka v růžových šatech jsem já, Tázinka, a ten chlapeček, co má úsměv od ucha k uchu, tak to je Fanda. Jsme skřítkové ze třídy Berušek a každý pátek se těšíme, jak se proběhneme trochu po světě a navštívíme naše kamarády u nich doma. Společně s tatínkem/maminkou pak můžete naše společné zážitky napsat, nakreslit či nafotit do našeho deníčku. Každé pondělí si pak s paní učitelkou a dětmi povídáme o tom, co všechno jsme o víkendu zažili, kde jsme byli a co nového jsme se naučili.

 

Nadstandartní aktivity

V rámci nadstandarních aktivit je možné děti přihlásit do plavání, angličtiny a výuky základům hry na flétnu. V rámci projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ budou děti od října 1x za 14 dní (období říjen – duben) navštěvovat Sokolovnu, kde si budou zdokonalovat své pohybové dovednosti. 

Pro úspěšný start dětí ve škole pracujeme s předškolními dětmi pomocí Metody dobrého startu. Začínáme v říjnu, pravidelně 1x týdně.

Našim třídním zvířátkem je suchozemská želvička – UMA.


Třídní fond

Peníze do třídního fondu budou vybírány NOVĚ BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy. Částka třídního fondu třídy Berušek je pro tento školní rok 1000,- Kč.

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte prosím KS: 3333

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

ZAPLATIT PROSÍME DO 25. 9. 2019 !

 

Předplavecká výuka – podzimní blok

Předplavecká výuka začíná již v pondělí 9. září 2019. Děti se učí základům plavání pod vedení profesionálních trenérů Plavecké školy Zlín. Během měsíce září a října čeká děti 8 lekcí, ve kterých se budou učit základům plavání, či se zdokonalovat ve svých plaveckých dovednostech. Děti budou dle úrovně svých dovedností rozděleny do několika menších skupinek.

Na plavání odchází děti společně s pedagogickým doprovodem ze školy po 12.00 h. Plavání bude probíhat v době 12.45 – 13.45 h. Rodiče si mohou své dítě vyzvednout po plavání ve 14 h, přímo v budově městských lázní (nahlásí ráno třídním učitelkám). Ostatní děti odchází společně s pedagogickým doprovodem zpět do mateřské školy (návrat cca ve 14.40 h).

Placení plavání  NOVĚ BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy.

Cena za podzimní plavání je 560,- kč ( 8 lekcí)

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte prosím KS: 4444 

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

ZAPLATIT PROSÍME DO 20. 9. 2019 !

 

Logopedická prevence a podpora – Logohrátky

Hlavním cílem logopedické prevence je náprava řečových vad u dětí předškolního věku prostřednictvím logopedických cvičení, které budou souběžně rozvíjet jednotlivé roviny jazyka – nácvik správné výslovnosti, rozvoj slovní zásoby, gramatické správnosti a užití komunikace v praxi.

V průběhu měsíce září budeme rodiče informovat o případných vadách výslovnosti jejich dětí a navrhneme případné možnosti na zlepšení.

S dětmi  budeme pracovat jak skupinově, tak individuálně v úzké spolupráci s rodinou.