POZVÁNKA NA WEBINÁŘE LOGOHRÁTKY

Vážení rodiče, zveme Vás na bezplatné webináře věnované logopedii. Celkem se jedná o sérii 7 webinářů. Bližší informace a odkaz, přes který se můžete na webináře přihlásit, naleznete níže.  …

Číst dále »

Tříkrálová sbírka

Vážení rodiče, spolu s dětmi jsme se rozhodli připojit k letošní Tříkrálové sbírce. Výtěžek bude předán zlínské pobočce Charity. Podle návrhu dětí bude část výtěžku věnována také opuštěným zvířátkům. Kasičky,…

Číst dále »

PF 2021

Vážení rodiče, tak jako v předešlých letech uplynul i tento rok jako voda. Byl to rok byl v mnohém výjimečný, proto si ho budeme dlouho pamatovat.  Ale tak by to…

Číst dále »

Školní připravenost předškoláků

Vážení rodiče, chcete se dozvědět více o Vašem předškolákovi? O tom, jak cíleně podpořit jeho rozvoj?  Pokud máte děti ve věku 5 až 7 let, máte nyní možnost zdarma využít zcela…

Číst dále »

KOČKY KAM SE PODÍVÁŠ

Vážení rodiče, podpořte naše malé výtvarné talenty ze třídy Berušek!! Děti z naší mateřské školy se účastní výtvarné soutěže pro děti KOČKY KAM SE PODÍVÁŠ, kterou pořádá Krajská knihovna Františka…

Číst dále »

HLASUJTE A ROZHODNĚTE

Vážení rodiče, i Váš hlas může rozhodnout o proměně zlínských veřejných prostor. Prostřednictvím hlasování se můžete zapojit do 3. ročníku HLASUJTE A ROZHODNĚTE. Bližší informace naleznete v příloze.

Číst dále »

KONZULTACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče dětí, které čeká na jaře zápis do 1. třídy základní školy, v měsíci listopadu Vám nabízíme individuální konzultace o rozvoji a vývoji dítěte a jeho připravenosti pro vstup…

Číst dále »

Distanční vzdělávání: Babí léto 14.-18.9.2020

Ahoj předškoláci ze třídy Berušek i Sluníček,  v ranním kruhu bychom si tento týden povídali o tom, co vše jste viděli cestou do školky, zda vám byla ráno zima, zda…

Číst dále »

Distanční výuka pro předškoláky

V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní děti ze třídy Sluníček a Berušek připraveny úkoly. Děti si pracovní listy budou plnit samy pod dohledem a pomoci rodičů. Po znovuotevření…

Číst dále »

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vážení rodiče, pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky Vašeho dítěte, kontaktujte Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu Zlín. Žádost k posouzení odkladu, kterou budete potřebovat Vám vyplní paní učitelky a předají Vám…

Číst dále »