O naší škole

MOTTO

Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.
/Linda Dobson/

 

Mateřská škola Delfínek se nachází v klidné městské části Lesní čtvrť, na okraji zástavby baťových domků, v blízkosti 3. ZŠ Lazy Zlín.

V patrové budově se suterénem, typu rodinné vily jsou 2 třídy a školní kuchyně. Součástí školy je členitá zahrada s herními prvky pro rozvíjení pohybových dovedností, pískoviště, vyvýšené záhonky, bylinková zahrádka, vodní kaskáda a venkovní učebna.

Zahrada, poloha mateřské školy a les v blízkém okolí nabízí zaměření na rozvíjení ekologické výchovy, umožňuje vycházky, pozorování a prožitkové učení v přírodě, čemuž je také přizpůsoben Školní vzdělávací program s prvky environmentální výchovy.

 

 

KRÁTCE Z HISTORIE

Provoz školy byl zahájen v březnu roku 1949. Rozsáhlá rekonstrukce budovy se školní zahradou proběhla v letech 1983–1987. Další úpravy školní zahrady probíhaly v roce 2009. Během několika minulých let prošla škola mnoha úpravami, v nedávné době rekonstrukcí a zateplení střechy i  fasády. 

Od 1.1. 2003 je mateřská škola právní subjekt, jejím zřizovatelem je statutární město Zlín.

 

ČLENĚNÍ BUDOVY

 

V přízemí i prvním patře se nachází třída s hernou, šatna pro děti, umývárna a přípravna jídla. V suterénu je ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny, kuchyň, sklady potravin, šatna pro personál, sociální zařízení a údržbové místnosti.

 

 

Mateřská škola má dvě třídy, Třídy se pro školní rok 2019/20 naplňují do počtu 25 dětí. 

 

 

 

VIZE A HLAVNÍ CÍLE

 • Být mateřskou školou, ve které jsou zdravé, šťastné a spokojené děti.
 • Rozvíjet potenciál a individualitu každého dítěte, zajistit jeho všestranný rozvoj v
  přírodním prostředí v duchu pohodové rodinné atmosféry.

 

NAD RÁMEC VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI NABÍZÍME

 • dietní stravu pro děti s celiakií, laktózovou intolerancí a alergií na bílkovinu kravského mléka
 • základy plavání zajišťované plaveckou školou v podzimních a jarních měsících (8 lekcí) 
 • projekty a programy: Les ve škole, Mrkvička, Celé Česko čte dětem, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
 • Metodu dobrého startu, projekt Medvídek Nivea – (nejstarší děti)
 • logopedickou prevenci a odbornou péčí kvalifikovaného pedagoga
 • výlety, exkurze, divadla, školu v přírodě

 

NADSTANDARTNÍ AKTIVITY V MŠ

 • hudebně zaměřené aktivity a základy hry na zobcovou flétnu – 1× týdně externí pedagog z hudební školy YAMAHA Zlín
 • angličtina hrou – 1× týdně externí pedagog Mgr. Katrin Kozubíková