Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
máme pro Vás následující důležité informace:

 

ZÁPIS DO MŠ

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020 naleznete na www.zapisdomszlin.cz

 

 

 

UZAVŘENÍ MŠ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2019

MŠ Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace, 760 01 Zlín po projednání se zřizovatelem oznamuje, že bude během letních prázdnin uzavřena v termínu

od 15. 7. – 18. 8. 2019.

 

 

 

  

VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ

 dne 17. 5. 2019 v 8.30 h

proběhne v naší mateřské škole vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery.

Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.

Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami, rodiče hradí poplatek 150,- kč. 

Přihlásit své dítě k vyšetření můžete u paní učitelek na třídách.

PrimaVizus

 

 

 

POMOZTE ZAKOUPENÍM NÁRAMKU PŘISPĚT NA DOBROU VĚC 

Několik posledních náramků FONDU SIDUS (kus/35, – kč) je ještě k dispozici u paní učitelek ve třídě Sluníček.

Všem, kteří přispěli děkujeme. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem ochotným rodičům, maminkám, tatínkům a babičkám, kteří se zapojili do jarní brigády na zahradě MŠ. Také děkujeme všem, kteří nám přinesli své přebytky ze zahrádek (sazeničky, rostlinky) k zasazení do nově vybudovaných záhonků.

CO ČEKÁ BERUŠKY?

 

2., 9., 17., a 24. 4. PLAVÁNÍ 12.45-13.45 h (odchod z MŠ ve 12 h)

4.4. Malá technická univerzita – PROJEKTOVÝ DEN V MŠ, MALÝ ARCHITEKT od 8.30 

11. 4. Malá scéna -RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK v 10 h,

           VELIKONOČNÍ DÍLNA S RODIČI od 15.00 h

16. 4. Malá scéna -POVÍDEJME SI DĚTI, hudební divadlo, v 10 h

18. 4. Filmový uzel, ateliéry Zlín – filmová pohádka NEJMENŠÍ SLON NA SVĚTĚ, odchod v 8,30 h

23. 4. Vycházka do lesa s YANNI – environmentální program ke DNI ZEMĚ

25. 4. Zlaté jablko – GA CINEMA, film PAT A MAT, v 9 h

30. 4. ZUŠ – Malá scéna – koncert pro MŠ, 9 h

 

 

METODA DOBRÉHO STARTU 9.30 h – předškoláci, středa 1x za 14 dní

FLÉTNA              každý čtvrtek 14.45 – 15.30 h (přihlášené děti)

 11. a 18. 4. 2019 flétna nebude – bude náhradní hodina 

ANGLIČTINA    každý pátek   14.45 – 15.30 h (přihlášené děti)

 

 

CO ČEKÁ  SLUNÍČKA?

 

11. 4. Malá scéna -RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK v 10 h

           VELIKONOČNÍ DÍLNA S RODIČI od 15.00 h

16. 4. Malá scéna -POVÍDEJME SI DĚTI, hudební divadlo, v 10 h

18. 4. Filmový uzel, ateliéry Zlín – film. pohádka NEJMENŠÍ SLON NA SVĚTĚ, odchod v 8,30 h

 

FLÉTNA každý čtvrtek 14.45 – 15.30 h (přihlášené děti)

 11. a 18. 4. 2019 flétna nebude – bude náhradní hodina 

 

 

 

 

 PLATBA STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO INKASEM – OD BŘEZNA 2019

 

Vážení rodiče,

dle domluvy na informačních třídních schůzkách ze dne 10. ledna 2019 přecházíme na bezhotovostní platební styk plateb za stravné a školné prostřednictvím inkasa z Vašeho účtu u kterékoli banky.

Co je třeba pro to udělat?

Zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet naší organizace:

název: Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace

číslo účtu příjemce platby: 1422572329/0800

Limit jednotlivé platby inkasa: Kč 1500,-.

Nezadávat variabilní ani specifický symbol.

Stanovení horního limitu povolení inkasa:

a)      rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (tj. součet plateb u sourozenců) a následnému stáhnutí jednou částkou ze stejného čísla účtu, hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem záloh všech strávníků  (např. 2 děti v MŠ, limit – záloha na každé dítě činí Kč 1500,- chtějí využít možnosti součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa bude součtem záloh, tedy Kč 3000,-),

b)      pokud se rodič rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé dítě, pak horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné zálohy, tj. 2x povolení k inkasu s hranicí  Kč  1500,-.

Počáteční datum účinnosti – datum povolení inkasa: 1. 3. 2019 (platba za školné a stravné bude strhávána z účtu vždy k 15. dni v měsíci).

Vítáme Vás v novém školním roce 2018- 2019

V rámci výchovně vzdělávacích činností nabízíme dětem nadstandardní aktivity, metodu dobrého startu a projekt Medvídek Nivea pro předškoláky, logopedii,   pohybové vyžití.

Přihlásit se můžete do následných aktivit, které začínají od září a října

  • Plavání
  • Flétna
  • Angličtina ( pokud se přihlásí celkem alespoň 8 dětí)

Zájem nahlaste ve třídách paní učitelce.