70. VÝROČÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Při příležitosti 70. výročí školy se v pátek 27. 9. 2019 od 14,30 – 16,30 hod. konal pro bývalé absolventy DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvníci si prohlédli prostory školy, fotografie, kroniky, výstavu RETRO hraček a shlédli videoprezentaci z historie školy. Děti ze třídy Berušek a Sluníček upekly pro všechny milé hosty sladké perníčky.

V podvečer se poté uskutečnilo SETKÁNÍ bývalých i současných zaměstnanců školy, přišly paní ředitelky, učitelky, kuchařky i školnice. Pozvání přijali i zástupci zřizovatele školy. Atmosféra byla milá a přátelská, všichni společně zavzpomínali na své „školkovské léta“.